Władze
 cofnij       
Władze Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości:

Maria Michalska – Prezes
Grzegorz Banach – Wiceprezes
Eugeniusz Grynda – Wiceprezes
Maria Warot – Członek zarządu
Tadeusz Stańczak – Członek zarządu
 
 
Komisja rewizyjna
 
Janusz Lewandowski
Włodzimierz Karwowski
Zbigniew Szatkowski
 
 Copyright „KPSZN” © 2000/2011